Blog / Düğün Fotoğrafçısı

Nikah ve Düğün Yasakları ile İlgili Son Gelişmeler Neler? Düğünler Açıldı mı? Düğün Yasağı kalktı mı ? İçişler Bakanlığı Genelgesi

 1. TOPLANTI/ETKİNLİKLİKLER İLE NİKAHLAR/DÜĞÜNLER VE ZİYARETLER
  6.1- Dönemsel açıdan zorunluluk taşıyan spor kulüplerinin genel kurulları hariç olmak üzere sivil
  toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst
  kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü
  etkinlikleri 15 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenecektir.
  Dönemsel açıdan yapılması zorunlu olan spor kulüplerinin genel kurulları ise; fiziki mesafe ile
  temizlik/maske/mesafe kurallarına uyulması ve açık alanlarda kişi başı asgari 4 m2
  , kapalı alanlarda
  kişi başı asgari 6 m2 alan bırakılması kaydıyla yapılabilecektir.
  15 Haziran 2021 Salı gününden itibaren ise sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu
  niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce yapılacak genel kurul dahil geniş katılımlı
  etkinliklere; fiziki mesafe ile maske/mesafe/temizlik kurallarına uyulması ve açık alanlarda kişi başı
  asgari 4 m2
  , kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 m2 alan bırakılması kaydıyla izin verilecektir.
  6.2- Nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünler;

Peki, düğünler ne zaman başlayacak ?

 • Açık alanlarda;
 • Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle
  ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi,
 • Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe
  kurallarına uyulması,
 • Yiyecek-içecek ikramının yapılmaması,
 • Kapalı alanlarda ise yukarıdaki kurallara ilave olarak;
 • Kişi başı asgari 6 m2 alan bırakılması,
 • Azami 100 davetli ile sınırlandırılması,
  kaydıyla 01 Haziran 2021 Salı gününden itibaren yapılabilecektir.
 • Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15
  Haziran 2021 Salı günü son verilecektir. Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecekiçecek ikramı yapılabilecek olup kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m2
  alan bırakılması kaydıyla azami
  katılımcı sınırı uygulanmayacaktır.
 • Nişan ve kına gibi etkinliklere 01 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.

Benzer Hikayeler

Fotoğraf Penceresi